2 m3 containers

Deze twee m3 container is speciaal voor de afvoer van kleinere hoeveelheden afval. In deze container kan puin, grond, snoeihout, hout, bouw- en sloopafval of restafval afgevoerd worden.

Afmetingen Lengte:2.50 m1, breedte: 1.20 m1, hoogte : 1 m1
Voor het bestellen van een container t0572-352250 of mail planning@hoogeboom-raalte.nl

Acceptatie voorwaarden
Puin
Materiaal afkomstig van gesloopte beton- en metselwerkconstructies en van betonwaren. Het puin mag geen asbest ( of daarop gelijkend materiaal ), dakbedekkingsmaterialen, gipsblokken of gips houdende mortel, geen ander bouw- en sloopafval en geen gevaarlijk afval bevatten.
Let op! Als er in het puin veel zand zit ( Meer dan 10% ), of wanneer er grote stukken ( > 70 * 70 cm ) inzitten komt er bovenop de containerprijs een toeslag.
Grond
Alleen grond voorzien van een bodemonderzoek NEN 5740 of gelijkwaardig waaruit blijkt dat de grond geheel schoon mag in deze container. In de grond mogen geen houtdelen, kunststoffen, ferro / non-ferro metaal, maximaal 5% puin, papier / karton of asbest houdende of asbest gelijkende producten. zitten. Tegen een meerprijs kan grond van niet-verdachte locaties zonder bodemonderzoek geaccepteerd worden. Visueel en organoleptisch mogen er geen verontreinigingen in deze grond zitten. Op moment dat er een container wordt besteld dient dit uitdrukkelijk vermeld worden.

Snoeihout
Takken, struiken, stronken, stammen en schoffelafval. Geen verbrand of verrot hout, tuinhout, bielzen, geïmpregneerd hout of hout met aanhechtingen van niet hout-producten.
B-Hout
Onbehandeld afvalhout bestaat uit massief hout zonder chemische en fysische verontreinigingen. In het B-hout mogen geen ferro en non-ferro metalen, kunststoffen, papier / karton, steenachtige materialen, zand / grond, vloerbedekking, asbesthoudende of asbest gelijkende producten, snoeihout, dakbedekking of geïmpregneerde en / of verlijmde houtsoorten zitten. Is dit wel het geval dan wordt het hout geaccepteerd als bouw- en sloopafval.

Bouw- en sloopafval
Materiaal afkomstig van bouwen, renoveren en / of slopen van gebouwen en andere wegen en civieltechnische kunstwerken en in beperkte mate is voorgesorteerd. Het bouw- en sloopafval mag geen asbest houdende of asbest gelijkende producten en geen gevaarlijke afvalstoffen bevatten.

Restafval
Wanneer het afval niet onder een van de bovenstaande categorien valt, vaak omdat de herkomst geen bouw of sloop. Dus oude kasten, rommel uit de garage e.d. wordt geaccepteerd onder restafval.