Verhuur machines containers

Hoogeboom Raalte verhuurt containers voor afvalinzameling. Deze containers zijn zes tot dertig kuub groot en worden uitgezet bij werken waar puin en ander bouw- en sloopafval, snoeihout, grond of zand vrij komt. Onze zeecontainers worden vaak gebruikt voor opslag van bijvoorbeeld bouwmaterialen.
We verhuren minigravers, mobiele en rupskranen, laadschoppen en vrachtauto's.
We verhuren ook grondzeven voor grondsanering op locatie. Vervuilde grond wordt dan ter plekke van asbest, puin of asfalt ontdaan.
Meer specifieke informatie per onderdeel is te vinden op de desbetreffende pagina.