Houtrecycling

Alle hout dat vrij komt bij sloopwerkzaamheden wordt door Hoogeboom gerecycled. Het nog bruikbare hout gaat direct een speciale container in en wordt op de sloopplek vaak al doorverkocht aan de tussenhandel. Daar wordt het hout spijkervrij gemaakt, geschaafd en op lengte gezaagd, zodat het weer als bouwmateriaal kan dienen.

Hout dat voor die doeleinden niet meer bruikbaar is voegen we samen met hout dat als sloopafval aan ons depot aan de Stobbenbroekerweg gebracht wordt. Dergelijk hout wordt gebruikt als grondstof voor de spaanplaatindustrie.