Certificaat BRL2506

Hoogeboom Raalte is voor alle recyclewerkzaamheden gecertificeerd conform de beoordelingsrichtlijnen die de overheid stelt.

Deze certificering garandeert dat de productprestaties van de verschillende granulaten voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het besluit bodemkwaliteitde.

Ook garandeert het certificaat dat Hoogeboom werkt volgens de milieuhygiënische en technische specificaties die door het SBK zijn vastgesteld.