Recycling overig afval

Puin, groen, grond en hout veroorzaken in onze branche de grootste stromen afval.

Maar bij sloopwerkzaamheden (door Hoogeboom zelf uitgevoerd of via particulieren of bedrijven bij ons gebracht) komt ook ander materiaal vrij. Glas, pvc, plastic, metaal, papier, maar ook hele inventarissen komen soms vrij.

Hoogeboom probeert al deze goederen zo gescheiden mogelijk af te voeren. Het liefst in mono-stromen, waarbij we dan recyclen naar een bedrijf dat het betreffende materiaal kan hergebruiken.