Watergang de Zegge VII

Het bedrijventerrein de Zegge VII in Raalte, gesitueerd tussen de Overkampsweg, Heesweg en Achterweiweg wordt bouwrijp gemaakt. Aan de zuidzijde van het plangebied komt een watergang. Een bestaande sloot wordt gedempt. Aan de zuid- en oostzijde van het gebied moet bovendien een groenzone komen. Daartoe wordt een deel van de Achterweiweg verwijderd. De bewoners, zeven huishoudens in totaal, worden zo meteen ontsloten via de Overkampsweg en Heesweg. Verder wordt een vuilwaterriolering met rioolgemaal aangelegd; komen er voorzieningen voor de opvang en afvoer van hemelwater; zijn er enkele bouwwegen gepland; wordt er openbare verlichting geplaatst en worden de nutsvoorzieningen aangelegd en de kavels afgewerkt.