Reconstructie Weseperweg Heeten

Update 12-2-2018 Op dit moment worden er vanwege de weersomstandigheden geen werkzaamheden uitgevoerd aan de Weseperweg. Dit niet enkel vanwege de lage temperaturen, maar ook omdat grond welke bevroren verwerkt wordt niet kan worden verdicht waardoor bij dooi na enige tijd verzakkingen zullen optreden. Tevens zijn materialen als PVC zeer gevoelig voor breuk bij verwerking tijdens vorst.
Vanaf woensdag gaat van Gelder verder met de laatste handelingen aan de waterleiding. Dan wordt de bestaande leiding overgekoppeld op de nieuwe waterleiding, zodat alle gebruikers voorzien worden van water uit de nieuwe leiding (momenteel wordt de zijde van de Stevenskamp nog voorzien van water uit de oude leiding).Vervolgens kan de oude waterleiding verwijderd worden.
Daarnaast gaan we vanaf woensdag aanstaande verder met aanleggen van het trottoir voor zover dat nog niet gereed is. Verder worden oude kolken met bijhorende aansluitingen verwijderd, worden proefsleuven gegraven om specifieke rioolaansluitingen nader te kunnen bepalen en wordt de sloot richting het kanaal opgeschoond. Tevens zal een gedeelte van de boomplantvakken worden aangelegd. Nadat de oude waterleiding is verwijderd is er ruimte om in fase 1 het nieuwe riool met bijhorende aansluitingen voor de kolken in de rijbaan aan te leggen. Aansluitend daarop zal de de nieuwe wegfundatie worden aangelegd.

De gemeente Raalte probeert daar waar mogelijk het regenwater los te koppelen van ander water, dat in het riool komt. In Heeten is begin dit jaar gestart met de Reconstructie van de Weseperweg. In de Weseperweg, ter hoogte van het verzorgingstehuis, wordt een nieuw riool aangelegd.

Wat betekent dit voor u:

Dat de Weseperweg en het naastgelegen voetpad gedurende de periode van week 2 tot omstreeks week 15-2018 in een aantal fases opgebroken gaat worden. Het werkvak bevindt zich op het gedeelte van de kruising met het Wormer tot aan de kruising bij de basisschool St. Bernadette. In het voetpad wordt gelijktijdig met de werkzaamheden van Hoogeboom Raalte door Van Gelder Kabels en Leidingen een nieuwe waterleiding aangelegd. Vervolgens wordt er in de rijbaan een nieuw riool aangelegd, waarna de constructie opgebouwd gaat worden en uiteindelijk een nieuwe verharding wordt aangelegd.

Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken en houden u o.a. via deze website op de hoogte van de voortgang en de planning.De Verkeerfasering fase 1 vindt u hier, fase 2 vindt u hier, fase 3 vindt u hier en fase 4 vindt u hier. De Omleidingstekening vindt u hier, de Faseringstekening vindt u hier, een planning vindt u hier en de Nieuwe Situatie vindt u hier. Aan deze bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoogeboom Raalte hoopt u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Neem bij vragen gerust contact op met
Mark Stamsnijder, werkvoorbereider/uitvoerder, t 0572 726667 of per mail MStamsnijder@Hoogeboom-Raalte.nl

De projectleider van de Gemeente Raalte is de heer Joël Voerman.
Hij is bereikbaar op t 0572 347799