Reconstructie Weseperweg Heeten

Update 14-03-2018
Momenteel lijkt de vorstperiode (op een naar verwachting kleine uitschieter in het komende weekend na) achter ons te zijn, en kunnen we weer volop verder met de uit te voeren werkzaamheden. Tijdens de vorstperiode hebben we geprobeerd om die werkzaamheden uit te voeren, die we ondanks de vorst konden doen. Zo is de afgelopen weken veel energie gestoken in het vervangen van de hoofdwaterleiding, het verwijderen van de oude leiding en het verwijderen van diverse loze stroom- en telefoonkabels.

Verder zijn alle oude boomstobben verwijderd, en plantgaten voor de nieuwe bomen gereed gemaakt (21stuks). Hierbij hebben we per plantgat gebiedseigen grond opgemengd met speciale bomengrond, waardoor de nieuwe bomen een optimale start krijgen. Bij het verwijderen van de alle stobben van de verwijderde bomen bleek dat er veel kabels in de wortels waren vergroeid. Om de risico’s die daar mee gepaard gaan in de toekomst te vermijden zijn alle nieuwe plantvakken voorzien van in totaal 280m1 wortelscherm.

Nadat de vorst verdwenen was zijn we meteen verder gegaan met de aanleg van het fietspad. Dat is inmiddels gereed, en wordt volop gebruikt (gaandeweg het project hebben we de opdracht gekregen om nadat alle overige werkzaamheden gereed zijn, de aangebrachte oude tegelbestrating te vervangen door nieuwe tegels). Verder zijn we druk doende met de aanleg van het infiltratieriool in de rijbaan, en wordt een bypass in het bestaande vuilwaterriool  gemaakt (thv. huisnummer 11). Op het nieuwe infiltratieriool worden in dezelfde werkgang de uitleggers voor de straatkolken aangelegd, waar de nieuwe rijbaan op zal afwateren. We werken bij de aanleg van de nieuwe riolering om en nabij de grondwaterstand, en om voldoende droog te kunnen werken wordt er bronbemaling toegepast.

Wanneer we de riolering in dit deel van het project hebben aangelegd, zal de nieuwe wegfundatie worden aangebracht en aansluitend de elementenverharding met bijhorende straatkolken. Vervolgens wordt het gedeelte vanaf de parkeerplaats Stevenskamp tot aan de Y splitsing bij de basisschool aangepakt (fase 3 van het project).

In het kader van Nationale Boomplantdag worden op 14 maart de nieuwe bomen geplant, en een gedeelte van de lage beplanting in de groenstroken aangelegd.

Update 12-02-2018
Op dit moment worden er vanwege de weersomstandigheden geen werkzaamheden uitgevoerd aan de Weseperweg. Dit is niet enkel omdat het als onwerkbaar weer betreft, maar ook omdat grond welke bevroren verwerkt wordt niet kan worden verdicht waardoor bij dooi na enige tijd verzakkingen zullen optreden. Tevens zijn materialen als PVC zeer gevoelig voor breuk bij verwerking tijdens vorst.

Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken en houden u o.a. via deze website op de hoogte van de voortgang en de planning.De Verkeerfasering fase 1 vindt u hier, fase 2 vindt u hier, fase 3 vindt u hier en fase 4 vindt u hier. De Omleidingstekening vindt u hier, de Faseringstekening vindt u hier, de planning vindt u hier en de Nieuwe Situatie vindt u hier. Aan deze bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoogeboom Raalte hoopt u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Neem bij vragen gerust contact op met Mark Stamsnijder, werkvoorbereider/uitvoerder, t 0572 726667 of per mail MStamsnijder@Hoogeboom-Raalte.nl . De projectleider van de Gemeente Raalte is de heer Joël Voerman. Hij is bereikbaar op t 0572 347799