Sloopwerk

Sloopwerkzaamheden zijn onder te verdelen in totaalsloop, renovatiesloop en precisiesloop. Alle werk doen we met de grootste zorg. Daardoor zijn we in staat ook de meest ingewikkelde sloopklussen te klaren. Hoe aparter, hoe mooier.

Als Hoogeboom voor totaalsloop ingezet wordt, is na het werk het hele gebouw weg. Alles is gesloopt. Vrijgekomen materiaal is gescheiden afgevoerd. De grond is eventueel gesaneerd. De locatie kan desgewenst als bouwput opgeleverd worden, maar evengoed bestraat en voorzien van riolering of als plantsoen.

Bij renovatiesloop laten we de dragende constructies van het gebouw staan. Al het andere kunnen we er uit slopen. We beschikken daarvoor over speciale, kleinere sloopmachines die we bijvoorbeeld op etages kunnen neerzetten om daar hun werk te doen. Bij renovatiesloop moet u ook denken aan het verwijderen van een muurtje of een plafond.

Precisiesloop passen we toe bij zowel totaalsloop als renovatiesloop. We slopen tussenpanden in een volgebouwde binnenstad. We verwijderen panden terwijl het nieuwe pand op een halve meter afstand al gebouwd is.
Renovatiesloop is vaak ook precisiewerk. Soms blijven alleen de dragende muren staan. Maar we slopen ook een stukje van een muur of een enkel kozijn. Met onze machines zijn we in staat in kleine ruimtes gedetailleerd te slopen.

Zagen en boren valt bij ons ook onder precisiesloopwerk. We zagen of boren doorgangen in muren als er bijvoorbeeld een deur of buis door moet.