Riolering

 

Hoogeboom verzorgt bij rioleringswerk het hele traject. We leggen hoofdrioleringen aan, evenals de riolering rond gebouwen. We werken daarbij samen met gemeenten, aannemers en particuliere opdrachtgevers. Onderdeel van het werk is de dimensionering, het ontwerp van de riolering. We hebben de deskundigheid in huis te bepalen waar het riool en de kolken moeten komen.
Infiltratievelden zijn nieuwe manieren van riolering. Steeds vaker gaan gemeenten en bedrijven er toe over schoon regenwater anders af te voeren dan via het reguliere riool. Het hemelwater komt dan via infiltratiefilters of wadi's weer in het grondwater. Hoogeboom is tevens uitvoerder van deze technieken.
Hoogeboom voert ook rioleringscontroles uit. Na camera-inspectie van het riool rapporteren we over de stand van zaken van het riool. Dat stelt gemeenten in staat het gehele rioleringsonderhoud uit te besteden.
Als een woon- en of bedrijfseenheid ver van het rioleringsstelsel ligt, is de aanleg van een IBA een goed alternatief. Zie daarvoor ook de speciale pagina over IBA's, te vinden via de hoofdpagina.