Bronbemaling

Bronbemalingen voeren we uit als het grondwater ter plekke tijdelijk of voor langere duur op een lager niveau gebracht moet worden. We zijn in staat zowel horizontale als verticale bronbemaling aan te brengen. Bij verticale bronbemaling pompen we water op langs verticaal aangebrachte buizen langs de bouwput. Bij horizontale bronbemaling brengen we drains aan op de bodem van een bouwput. Deze laatste werkwijze heeft onze voorkeur omdat er minder water hoeft worden afgevoerd. Maar het is technisch niet altijd mogelijk drains aan te brengen.

Bij bronbemaling kunnen we ook de vergunningaanvragen voor onze rekening nemen. Daarin moet omschreven worden hoeveel water er ontrokken wordt en hoe de lozing geregeld is. Ook berekenen we de gevolgen voor de waterstand en eventuele consequenties voor objecten in de omgeving.

Tijdens de bronbemaling leveren we desgewenst noodaggregaten zodat de pompen doorwerken bij een stroomstoring. We verzorgen ook een 24-uurs alarmeringssysteem.