Subsidie Rijksoverheid

Namens de Rijksoverheid wordt er sinds 1 januari 2016, een subsidie gegeven op het verwijderen van asbestdaken. Dit is €4,50 per m2 (met een maximum van €25.000) Mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Een aanvraag voor subsidie wordt uiterlijk zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak ingediend.
 • De aanvraag gaat vergezeld van de factuur voor het verwijderen van het asbestdak met daarop de volgende gegevens:
  a. het aantal verwijderde m2 asbestdak;
  b. de datum waarop de verwijdering van het asbestdak is voltooid;
  c. het nummer dat is toegewezen aan het object in het Landelijk AsbestVolgSysteem, waar het asbestdak onderdeel van uitmaakt;
  d. de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd en
  e. de ascert/SCA-code van het gecertificeerde bedrijf dat de asbestsanering uitvoert.
 • Het asbestdak moet verwijderd zijn bij het indienen van de aanvraag.
 • De oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak moet groter of gelijk zijn aan 35 m2.
 • De verwijdering van het asbestdak moet uitgevoerd worden door een gecertificeerd bedrijf.
  Hoogeboom Raalte  is hiervoor gecertificeerd!
 • De rekening waar de subsidie op wordt uitbetaald moet op naam van de aanvrager staan.
 • De melding van de verwijdering moet ingevoerd zijn in het Landelijk AsbestVolgSysteem.
  Hoogeboom Raalte  kan dit allemaal voor u verzorgen!